Dotyczy naboru na wolne urzędnicze stanowisko pracy samodzielnego referenta d/s prowadzenia ewidencji gruntów i budynków w Wydziale geodezji i ewidencji gruntów

Termin składania dokumentów aplikacyjnych do dnia 15 marca 2021 roku, do godziny 1530

Dotyczy naboru na wolne urzędnicze stanowisko pracy specjalisty d/s obsługi narad koordynacyjnych w Wydziale geodezji i ewidencji gruntów

Termin składania dokumentów aplikacyjnych do dnia 15 marca 2021 roku, do godziny 1530

Dotyczy naboru na wolne urzędnicze stanowisko pracy referenta d/s prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Wydziale geodezji i ewidencji gruntów

Termin składania dokumentów aplikacyjnych do dnia 15 marca 2021 roku, do godziny 1530

Dotyczy naboru na wolne urzędnicze stanowisko pracy ds. budownictwa w Wydziale Administracji Architektoniczno - Budowlanej

Termin składania dokumentów aplikacyjnych do dnia 19 lutego 2021 roku, do godziny 1530

Dotyczy naboru na wolne urzędnicze stanowisko pracy ds. rejestracji pojazdów w Wydziale Komunikacji i Transportu

Termin składania dokumentów aplikacyjnych do dnia 5 sierpnia 2020 roku, do godziny 1530

Dotyczy naboru na wolne urzędnicze stanowisko pracy ds. budownictwa w Wydziale Administracji Architektoniczno - Budowlanej

Termin składania dokumentów aplikacyjnych do dnia 6 lipca 2020 roku, do godziny 1530

Dotyczy naboru na wolne urzędnicze stanowisko pracy ds. budownictwa w Wydziale Administracji Architektoniczno-Budowlanej.

Termin składania dokumentów aplikacyjnych do dnia 20 grudnia 2019 roku, do godziny 15.30

Dotyczy naboru na wolne urzędnicze stanowisko pracy na Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu

Termin składania dokumentów aplikacyjnych do dnia 11 kwietnia 2019 roku, do godziny 15.30

Dotyczy naboru na wolne urzędnicze stanowisko pracy Geodeta Powiatowy - Naczelnik Wydziału Geodezji i Ewidencji Gruntów

Termin składania dokumentów aplikacyjnych do dnia 14 grudnia 2018 roku, do godziny 15.30

Dotyczy naboru na wolne urzędnicze stanowisko pracy d/s rejestracji pojazdów w Wydziale Komunikacji i Transportu.

Termin składania dokumentów aplikacyjnych do dnia 22 października 2018 roku, do godziny 15.30