z dnia 12 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 93/10 Zarządu Powiatu w Staszowie
z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie wskazania członków Zarządu Powiatu w Staszowie
upoważnionych do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu Powiatu
Staszowskiego

.
Attachments:
FileLast modified
Download this file (u37_13.pdf)37/132013-06-04 15:49