Biuletyn Informacji Publicznej                                                                                                                                              bip.staszowski.eu

UCHWAŁA NR XXIV/16/12

w sprawie określenia zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych w 2012 roku

.

UCHWAŁA NR XXIV/15/12

w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok

.

UCHWAŁA NR XXIV/14/12

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Staszowskiego na lata 2012-
2022

.

UCHWAŁA NR XXIV/13/12

w sprawie przyjęcia informacji z realizacji w 2011 roku Powiatowego programu działań na
rzecz osób niepełnosprawnych, opracowanego na lata 2007 – 2015, w zakresie rehabilitacji
społecznej, rehabilitacji zawodowej i zatrudniania, przestrzegania praw osób
niepełnosprawnych

.

UCHWAŁA NR XXIV/12/12

w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Staszowie na 2012
rok

.

UCHWAŁA NR XXIV/11/12

w sprawie zatwierdzenia planów pracy Stałych Komisji Rady Powiatu w Staszowie na 2012 rok

.

UCHWAŁA NR XXIV/10/12

w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Staszowie na 2012 rok

.