INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU W SPRAWIE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY I WYŁONIENIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ, KTÓRYM ZOSTANIE POWIERZONA REALIZACJA ZADAŃ DOT. PROWADZENIA PUNKTU NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ ORAZ PUNKTU NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO

 

Attachments:
FileLast modified
Download this file (INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU.pdf)INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU.pdf2019-11-27 12:48