Data zgłoszenia
numer sprawy

Imię i nazwisko
lub nazwa inwestora

Adres i opis projektowanego obiektu

Data wniesienia sprzeciwu

Informacja
o braku wniesienia sprzeciwu

23.09.2022r.

B-II.6740.7.1.60.2022AP

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach

ul. Loefflera 2 25-550 Kielce

Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym do budynku mieszkalnego na działkach nr ew. 2142/4, 5861/2 i 43/4 w miejscowości Staszów.    Starostwo Powiatowe w Staszowie nie wniosło sprzeciwu 29.11.2022r.

17.10.2022r.

B-II.6740.6.1.41.2022MB

Bogusława Wawrzeniec Budowa wewnętrznej i zalicznikowej instalacji gazu w użytkowanym budynku mieszkalnym jednorodzinnym na działce nr 110/2 w miejscowości Podborek.   Starostwo Powiatowe w Staszowie nie wniosło sprzeciwu 08.11.2022r.

19.10.2022r.

B-II.6740.1.1.19.2022DW

Piotr Walczyk Budowa wewnętrznej i zalicznikowej instalacji gazu w użytkowanym budynku mieszkalnym jednorodzinnym na działce nr 112 w miejscowości Budy.   Starostwo Powiatowe w Staszowie nie wniosło sprzeciwu 07.11.2022r.

19.10.2022r.

B-II.6740.1.1.20.2022DW

Mariola Śledź Budowa wewnętrznej i zalicznikowej instalacji gazu w użytkowanym budynku mieszkalnym jednorodzinnym na działce nr 224 w miejscowości Budy.   Starostwo Powiatowe w Staszowie nie wniosło sprzeciwu 07.11.2022r.

20.10.2022r.

B-II.6740.7.1.64.2022AP

Versutus

Sp. z o.o. Sp. k.

03-565 Warszawa, ul. Borzymowska 30

Budowa wewnętrznej instalacji gazowej  w budynku magazynowym na działce nr 2514/3 w miejscowości Staszów.   Starostwo Powiatowe w Staszowie nie wniosło sprzeciwu 10.11.2022r.

20.10.2022r.

B-II.6740.6.1.42.2022DW

Agnieszka i Przemysław Maligłówka Budowa wewnętrznej i zalicznikowej instalacji gazu w użytkowanym budynku mieszkalnym jednorodzinnym i w użytkowanym budynku gospodarczym na działce nr 849 w miejscowości Kłoda.   Starostwo Powiatowe w Staszowie nie wniosło sprzeciwu 14.11.2022r.

21.10.2022r.

B-II.6740.3.1.22.2022DW

Stanisław Polijański Budowa wewnętrznej i zbiornikowej instalacji gazu w użytkowanym budynku mieszkalnym jednorodzinnym na działce nr 161 w miejscowości Bydłowa.   Starostwo Powiatowe w Staszowie nie wniosło sprzeciwu 14.11.2022r.

24.10.2022r.

B-II.6740.6.1.43.2022ES

Teresa Kalita Budowa wewnętrznej i zalicznikowej instalacji gazu w użytkowanym budynku mieszkalnym jednorodzinnym na działkach nr 145/2 i 145/3 w miejscowości Sichów Duży.   Starostwo Powiatowe w Staszowie nie wniosło sprzeciwu 15.11.2022r.

26.10.2022r.

B-II.6740.6.1.44.2022ES

Renata Cepil Budowa wewnętrznej i zalicznikowej instalacji gazu w użytkowanym budynku mieszkalnym jednorodzinnym na działce nr 1439/2 w miejscowości Rytwiany.   Starostwo Powiatowe w Staszowie nie wniosło sprzeciwu 17.11.2022r.

26.10.2022r.

B-II.6740.1.1.29.2022DW

Janusz Surmański Budowa wewnętrznej i zalicznikowej instalacji gazu w użytkowanym budynku mieszkalnym jednorodzinnym na działce nr 85 w miejscowości Pęcławice Górne.   Starostwo Powiatowe w Staszowie nie wniosło sprzeciwu 17.11.2022r.

27.10.2022r.

B-II.6740.7.1.66.2022AP

Grzegorz Rajca Budowa wewnętrznej i zewnętrznej zalicznikowej instalacji gazu w użytkowanym budynku mieszkalnym jednorodzinnym na działkach nr ew. 825/3 i 833/4 w miejscowości Grzybów.   Starostwo Powiatowe w Staszowie nie wniosło sprzeciwu 17.11.2022r.

27.10.2022r.

B-II.6740.7.1.65.2022MC

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach

ul. Loefflera 2 25-550 Kielce

Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami gazu do budynków mieszkalnych  wielorodzinnych na działkach nr ew.: 1418/5, 1418/4, 1417/15, 1417/16, 1417/17, 1417/18 w miejscowości Staszów, ul. Małopolska.   Zgłoszenie wycofane w dniu 15.11.2022r.

31.10.2022r.

B-II.6740.1.1.22.2022DW

Michał Chojna Budowa wewnętrznej i zalicznikowej instalacji gazu w użytkowanym budynku gospodarczym na działce nr 251 w miejscowości Pęcławice Górne.   Starostwo Powiatowe w Staszowie nie wniosło sprzeciwu 21.11.2022r.

02.11.2022r.

B-II.6740.7.1.67.2022MC

Agnieszka Hajdukiewicz Budowa wewnętrznej instalacji gazowej wraz z zalicznikową instalacją zasilającą użytkowanego budynku mieszkalnym na działce nr 1108 w miejscowości Staszów.   Starostwo Powiatowe w Staszowie nie wniosło sprzeciwu 23.11.2022r.

03.11.2022r.

B-II.6740.7.1.68.2022AP

Marek Paliś Budowa wewnętrznej i zewnętrznej zalicznikowej instalacji gazu  w użytkowanym budynku mieszkalnym jednorodzinnym na działce nr 1913/4 i 1913/5 w miejscowości Staszów.   Starostwo Powiatowe w Staszowie nie wniosło sprzeciwu 24.11.2022r. 

03.11.2022r.

B-II.6740.6.1.45.2022DW

Agnieszka i Jacek Raj Przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr 108/3 w miejscowości Rytwiany    

07.11.2022r.

B-II.6740.7.1.69.2022AK

Mirosław Sojka Budowa wewnętrznej i zewnętrznej zalicznikowej instalacji gazu  w użytkowanym budynku mieszkalnym jednorodzinnym na działce nr 48/1 w miejscowości Ponik.   Starostwo Powiatowe w Staszowie nie wniosło sprzeciwu 28.11.2022r.

08.11.2022r.

B-II.6740.7.1.70.2022MC

Grzegorz Prus Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazu w użytkowanym budynku mieszkalnym jednorodzinnym na działce nr 5662 w miejscowości Staszów.   Starostwo Powiatowe w Staszowie nie wniosło sprzeciwu 23.11.2022r.

08.11.2022r.

B-II.6740.7.1.71.2022AK

Anna Straszak Budowa wewnętrznej i zewnętrznej zalicznikowej instalacji gazu  w użytkowanym budynku mieszkalnym jednorodzinnym na działce nr 66/2 w miejscowości Ponik.    Starostwo Powiatowe w Staszowie nie wniosło sprzeciwu 29.11.2022r.

08.11.2022r.

B-II.6740.7.1.72.2022AK

Paulina Kaniszewska Budowa instalacji gazu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym na działce nr 189 w miejscowości Kurozwęki.    Starostwo Powiatowe w Staszowie nie wniosło sprzeciwu 29.11.2022r.

10.11.2022r.

B-II.6740.5.1.19.2022ES

Gmina Połaniec ul. Ruszczańska 27, 28-232 Połaniec

Budowa odcinka sieci wodociągowej w Kraśniku wzdłuż drogi gminnej nr 366163T na działkach nr 70 i 92 w miejscowości Kraśnik.   Starostwo Powiatowe w Staszowie nie wniosło sprzeciwu 29.11.2022r. 

10.11.2022r.

B-II.6740.5.1.20.2022ES

Gmina Połaniec ul. Ruszczańska 27, 28-232 Połaniec Budowa odcinka sieci wodociągowej wzdłuż drogi gminnej nr 366109T (ul. Daszyn) na działkach nr 1989, 1990, 1993, 1995, 1997, 1998, 2001, 2002, 2004, 2005, 2007, 2008, 2010, 2012, 2013, 2015, 2016, 2018, 2019, 2020/1, 2020/2, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2029 w miejscowości Połaniec.    

15.11.2022r.

B-II.6740.7.1.73.2022AP

Krzysztof Chojna Budowa wewnętrznej i zewnętrznej zalicznikowej instalacji gazu  w użytkowanym budynku mieszkalnym jednorodzinnym na działce nr 60/1 w miejscowości Ponik.   Starostwo Powiatowe w Staszowie nie wniosło sprzeciwu 06.12.2022r.  

16.11.2022r.

B-II.6740.6.1.46.2022ES

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach

ul. Loefflera 2 25-550 Kielce

Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem do punktu redukcyjno pomiarowego dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działkach nr ew.: 731/1, 712, 711 w miejscowości Rytwiany.   Starostwo Powiatowe w Staszowie nie wniosło sprzeciwu 05.12.2022r. 

15.11.2022r.

B-II.6740.6.1.47.2022ES

Zofia Gądek Budowa wewnętrznej instalacji gazu w użytkowanym budynku mieszkalnym jednorodzinnym na działce nr 155/2 w miejscowości Pacanówka.   Starostwo Powiatowe w Staszowie nie wniosło sprzeciwu 06.12.2022r. 

16.11.2022r.

B-II.6740.5.1.21.2022ES

Gmina Połaniec ul. Ruszczańska 27, 28-232 Połaniec Przebudowa, rozbudowa i remont oświetlenia zewnętrznego muszli koncertowej przy ul. Królowej Jadwigi w Połańcu na działce 6835/7, 6835/9 i 6839/18 w Połańcu.   Starostwo Powiatowe w Staszowie nie wniosło sprzeciwu 18.11.2022r. 

16.11.2022r.

B-II.6740.5.1.22.2022ES

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach

ul. Loefflera 2 25-550 Kielce

Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami do punktów redukcyjno pomiarowych dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych na działkach nr ew.: 837/11, 837/10, 837/9, 837/8, 837/7 w miejscowości Rudniki.   Starostwo Powiatowe w Staszowie nie wniosło sprzeciwu 02.12.2022r. 

16.11.2022r.

B-II.6740.7.1.74.2022AP

Wacław Kruzel Budowa wewnętrznej i zewnętrznej zalicznikowej instalacji gazu  w budynku mieszkalnym jednorodzinnym na działce nr 45/1 w miejscowości Ponik.    Starostwo Powiatowe w Staszowie nie wniosło sprzeciwu 07.12.2022r. 

16.11.2022r.

B-II.6740.7.1.75.2022AK

Edward Obolewicz Budowa wewnętrznej i zewnętrznej zalicznikowej instalacji gazu w użytkowanym budynku mieszkalnym jednorodzinnym na działce nr 326 w miejscowości Ziemblice.   Starostwo Powiatowe w Staszowie nie wniosło sprzeciwu 07.12.2022r. 

16.11.2022r.

B-II.6740.3.1.23.2022DW

Gmina Oleśnica ul. Nadstawie 1 28-220 Oleśnica Rozbudowa oświetlenia ulicznego na działkach nr 153, 129, 63, 39/1, 39/2 w miejscowości Bydłowa.   Starostwo Powiatowe w Staszowie nie wniosło sprzeciwu 07.12.2022r. 

17.11.2022r.

B-II.6740.6.1.48.2022MB

Gmina Rytwiany ul. Staszowska 15 28-236 Rytwiany

Rozbudowa sieci wodociągowej na ul. Piaskowej na działkach nr 394, 351/2, 351/3, 351/4, 351/5, 351/6, 367/7, 367/9, 367/10 w miejscowości Rytwiany.    

17.11.2022r.

B-II.6740.1.1.23.2022DW

Bożena Ścieżka Budowa wewnętrznej i zalicznikowej instalacji gazu w użytkowanym budynku mieszkalnym jednorodzinnym na działce nr 606 w miejscowości Budy.    

21.11.2022r.

B-II.6740.5.1.23.2022ES

Bronisław Sijka Budowa wewnętrznej i zalicznikowej instalacji gazu w użytkowanym budynku mieszkalnym jednorodzinnym na działce nr 4882 w miejscowości Połaniec.    

22.11.2022r.

B-II.6740.7.1.76.2022AP

Anna Jaworska Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w użytkowanym budynku mieszkalnym jednorodzinnym na działce nr 1661 w miejscowości Staszów.    Starostwo Powiatowe w Staszowie nie wniosło sprzeciwu 25.11.2022r.

22.11.2022r.

B-II.6740.3.1.24.2022DW

Gmina Oleśnica ul. Nadstawie 1 28-220 Oleśnica Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej wraz z pompownią sieciową ścieków na działkach nr 842, 837/1, 837/2, 836, 681, 843, 515, 517, 616, 518, 519, 520/1, 521, 523, 524, 569/2, 522, 506, 505, 504, 437, 420, 393, 414, 415, 413, 445/2, 316, 318, 299 w miejscowości Borzymów oraz na działkach nr 166 i 242 w miejscowości Wojnów.   Starostwo Powiatowe w Staszowie nie wniosło sprzeciwu 05.12.2022r. 

25.11.2022r.

B-II.6740.8.1.7.2022AP

Poczta Polska S.A.

ul. Rodziny Hiszpańskich 8

00-940 Warszawa

Kotłownia gazowa wraz z wewnętrzną instalacją gazową na działce nr ew. 727 w miejscowości Szydłów.    

22.11.2022r.

B-II.6740.3.1.25.2022DW

Tomasz Dziedzic Budowa wewnętrznej i zalicznikowej instalacji gazowej w użytkowanym budynku mieszkalnym jednorodzinnym na działkach nr 576/8 i 579/1 w miejscowości Oleśnica.    

25.11.2022r.

B-II.6740.7.1.77.2022MC

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach

ul. Loefflera 2 25-550 Kielce

Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem do punktu gazowego na działkach nr ew.: 394, 258 i 259 w miejscowości Sztombergi oraz działce nr ew. 343 w miejscowości Dobra.    

01.12.2022r.

B-II.6740.7.1.78.2022AK

Tomasz Szaro Budowa zalicznikowej oraz wewnętrznej instalacji gazu wraz z przewodem powietrzno-spalinowym w użytkowanym budynku mieszkalnym jednorodzinnym na działce nr 2739/2 w Staszowie    

01.12.2022r.

B-II.6740.6.1.49.2022MB

Edward Cepil Budowa wewnętrznej i zalicznikowej instalacji gazu wraz z przewodem powietrzno-spalinowym w użytkowanym budynku mieszkalnym jednorodzinnym na działce nr 1344/3 w miejscowości Rytwiany    
 

05.12.2022 r.

B-II.6740.7.1.79.2022AP

Stanisław Majka Budowa wewnętrznej i zewnętrznej zalicznikowej instalacji gazu w użytkowanym budynku mieszkalnym jednorodzinnym na działce nr 95 w miejscowości Ponik.    

07.12.2022 r.

B-II.6740.7.1.80.2022AK

Zbigniew Mikus Budowa wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym na działkach nr 572 i 571/2 w Podmaleńcu    

07.12.2022 r.

B-II.6740.1.1.24.2022DW

Sławomir Sadłocha Budowa wewnętrznej instalacji gazu w użytkowanym budynku mieszkalnym jednorodzinnym na działce nr 246 w miejscowości Kolonia Wysoki Małe.    

08.12.2022 r.

B-II.6740.8.1.8.2022AP

Zakład wyrobów Metalowych Emizet Sp. z o.o.

28-225 Szydłów

ul. Rakowska 21

Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku produkcyjnym na działce nr 2140 w miejscowości Szydłów.