Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne (tekst jednolity w Dz. U. z 2015 roku, poz. 469 z póź. zm.) Starostwo Powiatowe w Staszowie informuje, że  w dniu 02.06.2017 roku  zostało wszczęte postępowanie administracyjne z wniosku p. Anny Radomskiej, zam. Potok 53A, 28-225 Szydłów w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu otwartego tj.  wykonanie rowu krytego wzdłuż działki nr 300/1 w miejscowości Potok w ciągu drogi powiatowej nr 0022T Chmielnik – Potok – Życiny oraz przepustu znajdującego się na tym rowie, który stanowi wjazd na działkę inwestora.

Attachments:
FileLast modified
Download this file (20170606 Informacja o wszczęciu postępowania Potok.pdf)Informacja o wszczęciu postępowania2017-06-06 09:15