Biuletyn Informacji Publicznej                                                                                                                                              bip.staszowski.eu

UCHWAŁA NR 54/17

z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie powołania Komisji do oszacowania strat powstałych w maju 2017 roku w wyniku zjawisk mających znamiona klęski żywiołowej, na terenie powiatu staszowskiego

UCHWAŁA NR 53/17

z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie na części działki położonej w Staszowie, oznaczonej w ewidencji gruntów nr 5883/3

UCHWAŁA NR 52/17

z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na 2017 rok

UCHWAŁA NR 51/17

z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na 2017 rok

UCHWAŁA NR 50/17

z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie trzech drzew rosnących na terenie nieruchomości położonej w Staszowie, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 5883/4

UCHWAŁA NR 49/17

z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora oraz powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie

UCHWAŁA NR 48/17

z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora oraz powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Staszowie

UCHWAŁA NR 47/17

z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora oraz powierzenia stanowiska dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie

UCHWAŁA NR 46/17

z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 41/17 Zarządu Powiatu w Staszowie z dnia 18 maja 2017 roku w sprawie powołania składu komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie, ul. Szkolna 11

UCHWAŁA NR 45/17

z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 40/17 Zarządu Powiatu w Staszowie z dnia 18 maja 2017 roku w sprawie powołania składu komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Staszowie, ul. Koszarowa 7