Biuletyn Informacji Publicznej                                                                                                                                              bip.staszowski.eu

UCHWAŁA NR 43/17

z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 39/17 Zarządu Powiatu w Staszowie z dnia 18 maja 2017 roku w sprawie powołania składu komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie, ul. 11 Listopada 3

UCHWAŁA NR 42/17

z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Staszowie

UCHWAŁA NR 41/17

z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie powołania składu komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie, ul. Szkolna 11

UCHWAŁA NR 40/17

z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie powołania składu komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Staszowie, ul. Koszarowa 7

UCHWAŁA NR 39/17

z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie powołania składu komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie, ul. 11 Listopada 3

UCHWAŁA NR 38/17

z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie świętokrzyskim na DK 79 na odcinku Połaniec – Ruszcza w ramach PBDK – Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych. Zaprojektowanie i budowa chodnika wzdłuż drogi krajowej nr 79 od km 240+830,52 do km 241+718,66 SL”

UCHWAŁA NR 37/17

z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie czterech drzew rosnących na terenie nieruchomości położonej w Staszowie, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 5883/4

UCHWAŁA NR 36/17

z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie czterech drzew rosnących na terenie nieruchomości położonej w Staszowie, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 5871/4

UCHWAŁA NR 35/17

z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa dróg gminnych w miejscowości Wymysłów, gmina Połaniec, powiat staszowski”

UCHWAŁA NR 34/17

z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek dotacji dla szkół i placówek niepublicznych na rok 2017