Biuletyn Informacji Publicznej                                                                                                                                              bip.staszowski.eu

UCHWAŁA NR 95/17

z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia do kategorii dróg gminnych dróg na terenie Gminy Łubnice

UCHWAŁA NR 94/17

z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia opinii do wniosku o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa układu obwodnicowego m. Staszów odc. DW764 km ok. 4+828,32 do DW 757 km ok.6+268,22” realizowanej zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1496).

UCHWAŁA NR 93/17

z dnia 31 października 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na dodatkowe zatrudnienie Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie

UCHWAŁA NR 92/17

z dnia 31 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok

UCHWAŁA NR 91/17

z dnia 31 października 2017 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Staszowie

UCHWAŁA NR 90/17

z dnia 31 października 2017 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora powiatowego ośrodka doskonalenia nauczycieli w Staszowie

UCHWAŁA NR 89/17

z dnia 31 października 2017 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert w konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania dot. prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej

UCHWAŁA NR 88/17

z dnia 31 października 2017 r. w sprawie wsparcia realizacji zadania publicznego.

UCHWAŁA NR 87/17

z dnia 25 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zleconego zadania administracji rządowej z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2018 r.

UCHWAŁA NR 86/17

z dnia 25 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok