Biuletyn Informacji Publicznej                                                                                                                                              bip.staszowski.eu

UCHWAŁA NR 76/17

z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 78/12 Zarządu Powiatu w Staszowie z dnia 12 października 2012 roku w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z powiatowych obiektów i urządzeń będących w zarządzie Powiatowego Centrum Sportowego w Staszowie.

UCHWAŁA NR 75/17

z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Staszowskiego, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacji z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie za pierwsze półrocze 2017 roku

UCHWAŁA NR 74/17

z dnia 2 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na 2017 rok

UCHWAŁA NR 73/17

z dnia 2 sierpnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia w szkole branżowej I stopnia wchodzącej w skład Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Staszowie nowego zawodu kierowca mechanik

UCHWAŁA NR 72/17

z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na 2017 rok

UCHWAŁA NR 71/17

z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie określenia wytycznych do opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej oraz wieloletniej prognozy finansowej na 2018 rok

UCHWAŁA NR 70/17

z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

UCHWAŁA NR 69/17

z dnia 12 lipca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 64/17 Zarządu Powiatu w Staszowie w sprawie ulokowania wolnych środków Powiatu Staszowskiego w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu

UCHWAŁA NR 68/17

z dnia 12 lipca 2017 r. w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi Zespołu Szkół w Staszowie do realizacji projektu w ramach Programu ERASMUS + „Za energią słońca – praktyki europejskie w dziedzinie odnawialnych źródeł energii i mechatroniki”

UCHWAŁA NR 67/17

z dnia 12 lipca 2017 r. w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi Zespołu Szkół Ekonomicznych w Staszowie do realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) pn. „Kreatywność ucznia kluczem sukcesu zawodowego”