zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (tekst jednolity w Dz. U. z 2012 roku, poz. 145 ze zm.) informuję że w dniu 03 kwietnia 2015 roku zostało wszczęte z wniosku Gminy Łubnice postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie trzech przejść projektowaną siecią kanalizacji sanitarnej (rurociągiem grawitacyjnym) pod:
- dnem koryta cieku Struga Beszowska w km 2+285 w miejscowości Łubnice, gm. Łubnice, (dz. nr ew. 463/1 obręb Gace Słupieckie) – R1;
- dnem koryta cieku Struga Beszowska w km 3+090 w miejscowości Łubnice gm. Łubnice (dz. nr ew. 463/1 obręb Łubnice) – R2;
- dnem koryta rzeki Struga Beszowska w miejscowości Łubnice gm. Łubnice (dz. nr ew. 196 obręb Łubnice) – R3,
metodą przewiertu sterowanego.

Współrzędne geograficzne przekroczenia cieku Struga Beszowska (R1)
N:50°23’54.10”, E:21°9’55.29”.
Współrzędne geograficzne przekroczenia cieku Struga Beszowska (R2):
N:50°23’58.11”, E:21°9’18.61”.
Współrzędne geograficzne przekroczenia cieku Struga Beszowska (R3):
N:50°24’39.84”, E:21°8’34.63”.

Attachments:
FileLast modified
Download this file (20150408 Informacja o wszczeciu postepowania Łubnice.pdf)Informacja o wszczęciu postępowania2015-04-08 12:45