z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie zmian w budżecie na 2007 rok

z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie zmian w harmonogramie realizacji budżetu Powiatu Staszowskiego na 2007 rok

z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na 2007 rok

z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na 2007 rok

z dnia 22 czerwca 2007 roku w sprawie upoważnienia Pana Stanisława Rogali Dyrektora Zespołu Szkół w Połańcu do zawarcia i realizacji umowy w ramach programu Leonardo Da Vinci

z dnia 11 czerwca 2007 roku w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na 2007 rok.

z dnia 30 maja 2007r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej nadania kategorii drogi gminnej drogom wewnętrznym położonym :  

1)   w obrębie Szydłów - działka Nr 2478/1

2)   w obrębie Brzeziny - działka Nr 268

3)   w obrębie Brzeziny - działka Nr 361

z dnia 30 maja 2007 roku w sprawie realizacji projektu zadania pn. „ Likwidacja osuwiska przy drodze powiatowej nr 42304 (0781T) Bogoria- Pokrzywianka w miejscowości Buczyna na terenie gminy Bogoria "


z dnia 30 maja 2007 r. w sprawie zmian w Regulaminie wykorzystania środków z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

z dnia 30 maja 2007 roku w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na 2007 rok.