z dnia 6 czerwca 2008 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu  Stanisławowi Rogali pełniącemu funkcję dyrektora Zespołu Szkół im. Oddziału Partyzanckiego AK "Jędrusie" w Połańcu do realizacji programu Leonardo Da Vinci "Nowe technologie + praktyczne umiejętności=nowa firma"

Attachments:
Download this file (u44_08.pdf)44/08

z dnia 6 czerwca 2008 roku w sprawie udzielenia pomocy pełnomocnictwa Panu Stanisławowi Rogali pełniącemu funkcję dyrektora Zespołu Szkół im. Oddziału Partyzanckiego AK "Jędrusie" w Połańcu do realizacji programu Leonardo Da Vinci "Zrealizuję swoje marzenia i pasje - praca w firmie elektronicznej"

Attachments:
Download this file (u43_08.pdf)43/08

z dnia 23 maja 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na korzystanie z nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Staszowskiego położonej w Kamieńcu gm. Połaniec w celu wykonania odcinka przyłącza napowietrznego niskiego napięcia

Attachments:
Download this file (u42_08.pdf)42/08
Download this file (u42_08_zal.pdf)42/08 zał

z dnia 23 maja 2008 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Staszowskiego położonej w Sichowie Dużym, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 1155/14, o powierzchni 0,0260 ha

Attachments:
Download this file (u41_08.pdf)41/08
Download this file (u41_08_zal.pdf)41/08 zał

z dnia 23 maja 2008 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Staszowskiego, położonej w Sichowie Dużym gm.Rytwiany, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 1155/13 o powierzchni 0,5531 ha

Attachments:
Download this file (u40_08.pdf)40/08
z dnia 12 maja 2008 roku w sprawie uchwalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach ponadgminazjalnych i placówkach oświatowych prowadzonych przez powiat staszowski na 2008 rok

Attachments:
Download this file (u39_08.pdf)39/08

z dnia 12 maja 2008 roku w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na 2008 rok

Attachments:
Download this file (u38_08.pdf)38/08

z dnia 18 kwietnia 2008 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania rzeczowo-finansowego z realizacji zadań z zakresu rehabilitacji i zatrudniania osób niepełnosprawnych finansowanych ze środków PFRON, za I kwartał 2008 r.

Attachments:
Download this file (u37_08.pdf)37/08

z dnia 11 kwietnia 2008 roku w sprawie upoważnienia Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Staszowie do wykonywania określonych czynności w imieniu Zarządu Powiatu w Staszowie

Attachments:
Download this file (u36_08.pdf)36/08

z dnia 11 kwietnia 2008 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych

Attachments:
Download this file (u35_08.pdf)35/08