z dnia 12 lipca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 64/17 Zarządu Powiatu w Staszowie w sprawie ulokowania wolnych środków Powiatu Staszowskiego w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu

z dnia 12 lipca 2017 r. w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi Zespołu Szkół w Staszowie do realizacji projektu w ramach Programu ERASMUS + „Za energią słońca – praktyki europejskie w dziedzinie odnawialnych źródeł energii i mechatroniki”

z dnia 12 lipca 2017 r. w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi Zespołu Szkół Ekonomicznych w Staszowie do realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) pn. „Kreatywność ucznia kluczem sukcesu zawodowego”

z dnia 12 lipca 2017 r. w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi Zespołu Szkół w Połańcu do realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) pn. „Staż z energią –zwiększenie umiejętności zawodowych uczniów Technikum w Połańcu”

z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie wsparcia realizacji zadania publicznego pod nazwą: „Organizacja imprezy integracyjnej pn. Wystawa Plenerowa Twórczości Artystycznej Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną - 2017”

z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie ulokowania wolnych środków Powiatu Staszowskiego w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu

z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok

z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok

z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na kontynuowanie najmu pomieszczeń w budynku usytuowanym w Staszowie przy ul. 11 Listopada 1

z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na kontynuowanie najmu pomieszczeń w budynku usytuowanym w Staszowie przy ul. 11 Listopada 1