z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie zaopiniowania Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Podkarpackiego – Perspektywa 2030 (projekt zmiany planu)

z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie trzech drzew rosnących na terenie nieruchomości położonej w Staszowie, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 5924/41

z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie wyznaczenia Pana Adama Piksy do kierowania Placówką Opiekuńczo – Wychowawczą typu Rodzinnego w Połańcu

z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie pięciu drzew rosnących na terenie nieruchomości położonej w Staszowie, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 5871/4

z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 78/12 Zarządu Powiatu w Staszowie z dnia 12 października 2012 roku w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z powiatowych obiektów i urządzeń będących w zarządzie Powiatowego Centrum Sportowego w Staszowie

z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie powołania Komisji do oszacowania strat powstałych w maju 2017 roku w wyniku zjawisk mających znamiona klęski żywiołowej, na terenie powiatu staszowskiego

z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie na części działki położonej w Staszowie, oznaczonej w ewidencji gruntów nr 5883/3

z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na 2017 rok

z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na 2017 rok

z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie trzech drzew rosnących na terenie nieruchomości położonej w Staszowie, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 5883/4