w sprawie zaopiniowania projektu „Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Staszów na lata 2022-2030”

w sprawie zaopiniowania dla Gminy Oleśnica projektu "Programu ochrony środowiska dla Ekologicznego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi siedzibą w Rzędowie na lata 2022-2025 z perspektywą do 2029 r."

w sprawie zaopiniowania dla Gminy Szydłów projektu "Programu ochrony środowiska dla Ekologicznego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi siedzibą w Rzędowie na lata 2022-2025 z perspektywą do 2029 r."

w sprawie zaopiniowania dla Gminy Połaniec projektu "Programu ochrony środowiska dla Ekologicznego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi siedzibą w Rzędowie na lata 2022-2025 z perspektywą do 2029 r."

w sprawie zaopiniowania dla Gminy Staszów projektu "Programu ochrony środowiska dla Ekologicznego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi siedzibą w Rzędowie na lata 2022-2025 z perspektywą do 2029 r."

w sprawie wyrażenia opinii projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie ustalenia przebiegu istniejących dróg wojewódzkich w Województwie Świętokrzyskim

w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej Powiatu Staszowskiego na 2023 rok

w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Staszowskiego na lata 2023-2027

w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na 2022 rok

w sprawie wyrażenia opinii do wniosku o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: „Budowa dróg gminnych na osiedlu w rejonie ulicy Zrębińskiej w Połańcu w ramach Funduszu Dróg Samorządowych” (odcinki dróg Z-1, Z-2 i Z-3)