w sprawie zlecenia wykonania zadania publicznego Powiatu Staszowskiego z zakresu pomocy społecznej

w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu w Staszowie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2021/2022

w sprawie zmian w budżecie na 2022 rok

w sprawie planu finansowego środków Funduszu Pomocy gromadzonych na rachunku wydzielonym dochodów

w sprawie ulokowania wolnych środków Powiatu Staszowskiego w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu

w sprawie wsparcia realizacji zadania publicznego pod nazwą: „Udział formacji tanecznych „KLEKS” w European Championship WORLD ARTISTIC DANCE FEDERATION”

w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert pn. „Powierzenie prowadzenia punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu staszowskiego w 2023 r.”

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie prowadzenia punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu staszowskiego w 2023 r.

w sprawie wyrażenia opinii do wniosku o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: „Budowa dróg gminnych na osiedlu Krakowskim w Połańcu w ramach Funduszu Dróg Samorządowych” (odcinki dróg T-1, T-2 i T-3)

w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z powiatowych obiektów i urządzeń będących w zarządzie Powiatowego Centrum Sportowego w Staszowie