z dnia 16 marca 2012 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na
realizację zadań publicznych w Powiecie Staszowskim w 2012 roku

.

z dnia 16 marca 2012 r. w sprawie zaopiniowania wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na
realizację inwestycji drogowej pod nazwą „Budowa drogi gminnej Kłoda – Kłoda Rzym”,
realizowanej zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych

.

z dnia 16 marca 2012 r. w sprawie wprowadzenia w technikum wchodzącym w skład Zespołu
Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie nowego zawodu technik żywienia
i usług gastronomicznych

.

z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok

.

z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia ul. Salve Regina
w Sandomierzu kategorii drogi powiatowej

.

z dnia 10 lutego 2012 r. w sprawie ustalenia liczby oddziałów oraz liczby uczniów przyjmowanych
klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat staszowski na rok
szkolny 2012/13

.

z dnia 1 lutego 2012 r. w sprawie upoważnienia dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych
im. Jana Pawła II w Staszowie Pana Jana Ungeheuera do realizacji Projektu „Na drodze do
kariery – praktyki zawodowe dla technika logistyka i technika ekonomisty” w ramach programu
Leonardo da Vinci Mobilność

.

z dnia 1 lutego 2012 r. w sprawie upoważnienia dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych
im. Jana Pawła II w Staszowie Pana Jana Ungeheuera do realizacji Projektu „Hiszpańska corrida
smaków – praktyki zagraniczne uczniów technikum organizacji usług gastronomicznych
i hotelarstwa” w ramach programu Leonardo da Vinci Mobilność

.

z dnia 1 lutego 2012 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Samodzielnego
Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie

.
Attachments:
FileLast modified
Download this file (ankieta Regionalny program rozwoju ekonomii społecznej 2020.docx)ankieta Regionalny program rozwoju ekonomii społecznej 2020.docx2021-07-12 13:43