z dnia 19 listopada 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 78/12 Zarządu Powiatu w Staszowie z dnia 12 października 2012 roku w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z powiatowych obiektów i urządzeń będących w zarządzie Powiatowego Centrum Sportowego w Staszowie.

z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na 2015 rok oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Staszowskiego na lata 2015-2024

z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pod nazwą: "Budowa odcinków dróg gminnych w miejscowości Wysoki Średnie"

z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi Zespołu Szkół w Staszowie do realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na zasadach programu ERASMUS + pn. „Zbudujemy razem nasz europejski dom”

z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok

z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na czas nieoznaczony części nieruchomości oddanej w trwały zarząd Zespołowi Szkół w Staszowie

z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie zasad rozpatrywania i rozliczania wniosków dotyczących dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, kosztów nauki na drugie półrocze 2014r. (semestr jesienno-zimowy), w ramach Modułu II pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”- pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym

z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie wsparcia realizacji zadania publicznego

z dnia 14 października 2014 r. w sprawie wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pod nazwą: "Budowa odcinków dróg gminnych w miejscowości Wysoki Średnie"

z dnia 7 października 2014 r. w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok