z dnia 22 kwietnia 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek dotacji dla szkół i placówek niepublicznych na rok 2014

z dnia 4 kwietnia 2014 r. w sprawie uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów wsi: Brzozowa, Luszyca, Łęg, Tursko Małe, Tursko Małe Kolonia i Zawada w gminie Połaniec

z dnia 4 kwietnia 2014 r. w sprawie zaopiniowania pozbawienia kategorii drogi powiatowej dróg na terenie Gminy i Miasta Chęciny

z dnia 4 kwietnia 2014 r. w sprawie wsparcia realizacji zadania publicznego

z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie pozbawienia kategorii i wyłączenia z użytkowania części drogi gminnej nr 385098T Czajków Południowy - Staszów

z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Zespołu Szkół Ekonomicznych w Staszowie do realizacji projektu w ramach Programu Erasmus + pn. „Nowe umiejętności, nowe szanse na rynku pracy – praktyki zawodowe w Niemczech”

z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Staszowskiego za 2013 rok

z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie za 2013 rok

z dnia 14 marca 2014 r. w sprawie wprowadzenia w technikum wchodzącym w skład Zespołu Szkół im. Oddziału Partyzanckiego AK „Jędrusie” w Połańcu nowych zawodów: technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej oraz technik budownictwa

z dnia 14 marca 2014 r. w sprawie wprowadzenia w technikum wchodzącym w skład Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Staszowie nowego zawodu technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej