z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie wyznaczenia Pana Adama Piksy do kierowania Placówką Opiekuńczo - Wychowawczą typu Rodzinnego w Połańcu

z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie

z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Centrum Kształcenia Praktycznego w Staszowie

z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie zatrudnienia dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie oraz ustalenia jego wynagrodzenia

z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie powołania składu komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Centrum Kształcenia Praktycznego w Staszowie ul. Koszarowa 7

z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 78/12 Zarządu Powiatu w Staszowie z dnia 12 października 2012 roku w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z powiatowych obiektów i urządzeń będących w zarządzie Powiatowego Centrum Sportowego w Staszowie

z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Staszowie

z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 27/18 Zarządu Powiatu w Staszowie z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie zasad przyznawania i rozliczania dofinansowań ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”- Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową w 2018 roku

z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia kategorii drogi powiatowej nr 0585T Gołębiówka-Ścignia-Wzdół Plebański na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 751 do skrzyżowania z drogą powiatową nr 0584T, położonym na terenie Gminy Bodzentyn

z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie wsparcia realizacji zadania publicznego pod nazwą: „Udział w XI Światowym Karnawale Młodzieży i Międzynarodowym Festiwalu ORFEUSZ w Italii”