z dnia 6 października 2016 r.  sprawie ogłoszenia przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Staszowskiego, położonej w Staszowie, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 5924/29 o powierzchni 0,0926 ha, powołania komisji przetargowej oraz przyjęcia regulaminu przeprowadzenia przetargu

z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na 2016 rok

z dnia 29 września 2016 r. w sprawie powołania Komisji do oszacowania strat powstałych w miesiącu wrześniu 2016 roku w wyniku zjawisk mających znamiona klęski żywiołowej, na terenie powiatu staszowskiego

z dnia 23 września 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 78/12 Zarządu Powiatu w Staszowie z dnia 12 października 2012 roku w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z powiatowych obiektów i urządzeń będących w zarządzie Powiatowego Centrum Sportowego w Staszowie.

z dnia 23 września 2016 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na 2016 rok

z dnia 23 września 2016 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia uzgodnień dotyczących wysokości odszkodowania za grunt wydzielony pod poszerzenie istniejącej drogi powiatowej w Maśniku gm. Połaniec

z dnia 6 września 2016 r. w sprawie powołania Komisji do oszacowania strat powstałych w miesiącu sierpniu 2016 roku w wyniku zjawisk mających znamiona klęski żywiołowej, na terenie Powiatu Staszowskiego

z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych w Gminie Oleśnica

z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia do kategorii dróg gminnych drogi Nr 4 w Staszowie

z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na 2016 rok