z dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie udzielenia ulgi w spłacie należności pieniężnych przysługujących Powiatowi Staszowskiemu mających charakter cywilnoprawny

z dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie wsparcia realizacji zadania publicznego

z dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie wsparcia realizacji zadania publicznego pod nazwą: „Organizacja i przeprowadzenie integracyjnego spotkania wigilijnego dla członkiń Świętokrzyskiego Klubu „Amazonki” Filia w Staszowie oraz zaproszonych gości”

z dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie wsparcia realizacji zadania publicznego pod nazwą: „Organizacja Wystawy Plenerowej Twórczości Artystycznej Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną”

z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie trzech drzew rosnących na terenie nieruchomości położonej w Staszowie, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 5850

z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 78/12 Zarządu Powiatu w Staszowie z dnia 12 października 2012 roku w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z powiatowych obiektów i urządzeń będących w zarządzie Powiatowego Centrum Sportowego w Staszowie

z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie wszczęcia procedury zmierzającej do przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora placówki

z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie przyznania nagrody rocznej dla Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie

z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie wsparcia realizacji zadania publicznego