z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na kontynuowanie najmu pomieszczeń w budynku usytuowanym w Staszowie przy ul. 11 Listopada 1

z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok

z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 78/12 Zarządu Powiatu w Staszowie z dnia 12 października 2012 roku w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z powiatowych obiektów i urządzeń będących w zarządzie Powiatowego Centrum Sportowego w Staszowie

z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek dotacji dla szkół i placówek niepublicznych na rok 2016

z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 13/16 Zarządu Powiatu w Staszowie z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie zasad przyznawania dofinansowań ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” - Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową w 2016 r.

z dnia 7 czerwca 2016 r. w sprawie odrzucenia wniosku o umorzenie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny

z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie wyznaczenia Pana Adama Piksy do kierowania Placówką Opiekuńczo – Wychowawczą typu Rodzinnego w Połańcu

z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi Zespołu Szkół w Staszowie do realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego pn. „Pracuj z pasją”

z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi Zespołu Szkół w Połańcu do realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego pn. „Edukacja kluczem do przyszłości – program rozwojowy uczniów i uczennic Zespołu Szkół im. Oddziału Partyzanckiego AK „Jędrusie” w Połańcu”

z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie określenia wysokości dofinansowania kosztów nauki, wypłacanego Wnioskodawcom na pierwsze półrocze 2016r. (semestr nauki letni, rok akademicki/szkolny 2015/2016), w ramach Modułu II programu „Aktywny Samorząd” - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych